#ZACHRAŇME ČESKO – Výzva multioborového panelu vědců

Za účasti infektologa, epidemiologa a datových vědců pod záštitou rektora ČVUT – #ZachraňmeČesko

V pondělí 12. 10. byl rekordní počet nově hospitalizovaných, a to téměř 400. Od začátku září do dnešního dne kopíruje s naprostou přesností exponenciální růst. Exponenciálně roste i počet kritických případů a zároveň exponenciálně roste počet nakažených lékařů a sester. Toto vše znamená, že opatření zavedená v průběhu září nefungovala nebo spíše nebyla dodržována tak, aby fungovala.

graf-výzva.jpg

Z toho důvodu jsme se spojili, abychom důrazně upozornili na nadcházející riziko. Několik našich nezávislých předpovědí a modelů ukazuje následující:

 • Téměř jistě se blíží přetížení zdravotního systému, u malých nemocnic v horizontu dní, u velkých v horizontu týdnů. Jako důsledek bude omezena i standardní zdravotní péče.
 • Pokud nedojde k dramatické změně chování, může mít dle našich odhadů epidemie 5.000 až 15.000 obětí do konce roku (nad rámec dlouhodobého průměru).
 • Je velké riziko, že Česká republika bude následovat italský či newyorský scénář, lékaři budou nuceni rozhodovat, kdo dostane péči a kdo ne.

Apelujeme tedy na obyvatele:

 1. Zaveďte osobní lockdown. Mezi lidi vycházejte jen v nejnutnějších případech – například péče o blízké. Neshlukujte se. Minimalizujte fyzický kontakt se všemi lidmi mimo vaši domácnost.
 2. Pokud musíte výjimečně mezi lidi, noste roušku přes nos a ústa ve všech vnitřních prostorách a venku v místech, kde nemůžete od všech ostatních lidí udržet vzdálenost dva metry. Virus se šíří hlavně v kapénkách a po jejich vysušení ve formě aerosolu (miniaturních částečkách poletujících volně vzduchem). Kontakt s nimi je třeba zastavit buď vzdáleností nebo kusem látky.
 3. Berte situaci skutečně vážně, nevěřte dezinformačním webům a konspiračním teoriím, které riziko zlehčují či popírají (přehled vyvrácených nepravd najdete na manipulatori.cz).
 4. To, co uděláme či neuděláme teď, rozhoduje o tom, kolik lidí bude za měsíc vážně nemocných nebo bude umírat – nehrajme ruskou ruletu s osudem našich blízkých.

Víme z mnoha analýz a studií, že kombinace 1) a 2) je pro potlačení epidemie nejúčinnější.

Dne 14.10. podepsali:

 • doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc, rektor ČVUT, částicový fyzik.
 • MUDr. Petr Smejkal, infektolog a hlavní epidemiolog IKEM Praha.
 • doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc., prorektor Univerzity Karlovy pro vědu a výzkum, biochemik.
 • doc. Jakub Steiner, Ph.D., ekonom v Centru pro teoretická studia UK a AV, na CERGE-EI, a na Edinburghské univerzitě.
 • Ing. Vladimír Ždímal, Dr., CSc, vedoucí Oddělení chemie a fyziky aerosolů AV ČR.
 • Ing. Petr Ludwig, datový vědec, specializace modelování a simulace komplexních systémů.
 • Ing. Dana Drábová, Ph.D., Dr. h. c. mult., jaderná inženýrka.

Dále výzvu podpořili:

 • prof. MUDr. Ladislav Machala, Ph.D, infektolog, Infekční klinika 3. LF UK Praha, vedoucí lékař HIV Centrum Nemocnice Na Bulovce
 • MUDr. Emil Pavlík, CSc, mikrobiolog a virolog.
 • doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc., rektor Technické univerzity v Liberci, matematik.
 • prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc., parazitolog a evoluční biolog.

ZDROJ: www.zachranmecesko.cz