KOUPIT RychloTest koronavirus COVID19 RychloTest koronavirus COVID19

Roušky a respirátory FFP3 skladem

Dezinfekce DEZITOL
DEZINFEKČNÍ GEL A ROZTOK DEZITOL S 99,9 % ÚČINKEM PROTI VIRŮM, BAKTERIÍM A PLÍSNÍM

TEST covid-19 v Česku: kde se testuje, kritéria a výsledky 

Seznam míst v ČR, kde je možnost nechat se otestovat na koronavirus.  Bližší informace o umístění stanů v jednotlivých lokalitách naleznete v sekci

Kde a kdy se můžete nechat vyšetřit

Test na koronavirus Praha

Bezplatná informační linka ke koronaviru 1221 

je k dispozici v pracovních dnech od 8 do 19 hodin a o víkendu od 9 do 16.30 hodin.

Odběrová místa COVID-19 (Koronavirus)

 
COVID19 SARS-CoV-2 Ag VivaDiag™
 
 

Kde provádějí test na nový koronavirus způsobující onemocnění COVID-19? Které laboratoře provádějí placené testy pro samoplátce?

 • Fakultní nemocnice v Motolemá odběrové místo,  cena pro samoplátce: 2.900 Kč
 • Nemocnice Na Bulovce – Odběrové místo. Cena pro samoplátce: 2900 Kč
 • Laboratoře Agel, a. s., Ostrava – Neprovádí vyšetření pro samoplátce.
 • Fakultní nemocnice Brno – Neprovádí vyšetření pro samoplátce.
 • Laboratoř Diagnostika Ústí nad Labem  – Možnosti odběru nezveřejnili  Cena pro samoplátce: 2000 Kč
 • Fakultní nemocnice Plzeň – Neprovádí vyšetření pro samoplátce.
 • Krajská nemocnice Liberec – Neprovádí vyšetření pro samoplátce.
 • SPADIA LAB, a. s. – Neprovádí vyšetření pro samoplátce.
 • Fakultní nemocnice Olomouc – Neprovádí vyšetření pro samoplátce.
 • VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s r. o. – Neprovádí vyšetření pro samoplátce.
 • Oblastní nemocnice Trutnov, a. s.  – Neprovádí vyšetření pro samoplátce.
 • IFCOR klinické laboratoře Blansko – Nemá odběrové místo – Cena pro samoplátce: 3000 Kč
 • AESKULAB Ostrava – Neprovádí vyšetření pro samoplátce.
 • Lab In – Institut lab.medicíny K. Vary – Nemá odběrové místo – Cena pro samoplátce: 1300 Kč
 •  

eRouška - chytrá karanténa

KORONAVIRUS COVID-19

COVID-19 je onemocnění způsobené virem označeným jako SARS-CoV-2 nebo 2019-nCoV, zjednodušeně „koronavirus“. Jde o virus ze skupiny koronavirů, které jsou charakteristické svým tvarem připomínajícím sluneční koronu. Virus napadá buňky hostitele a využívá je k množení a šíření, přičemž může způsobovat řadu zdravotních problémů, vedoucích ve vážných případech až ke smrti. Onemocnění bylo poprvé zaznamenáno jako neznámý virový zápal plic v Čínském Wu-chanu, a to s největší pravděpodobností po přenosu viru ze zvířete na člověka, podobně jako virus SARS v roce 2002.

TEST na koronavirus COVID19

Kde se testovat na COVID-19 Koranavirus??

KORONAVIRUS COVID-19

Testy na koronavirus COVID19

Onemocnění COVID-19 je způsobeno novým typem koronaviru s odborným označením SARS-CoV-2. Jedná se o infekční onemocnění, které se projevuje zejména horečkami, respiračními potížemi, bolestí svalů a únavou. Jednou z neznámých klíčových informací je počet bezpříznakových osob, jejichž výskyt má významný vliv na dynamiku šíření onemocnění COVID-19 v ČR i v rámci jednotlivých krajů a lokalit.

Studie SARS-CoV-2-CZ-Preval zásadním způsobem přispěje k ověření aktuální situace v ČR a bude sloužit k odpovědnému rozhodnutí o dalších krocích ke snížení dopadů této nemoci.

Kdo se může zúčastnit

Studie se mohou účastnit osoby bez příznaků, které budou splňovat vstupní kritéria a budou ochotné podstoupit vyšetření přítomnosti protilátek proti viru SARS-CoV-2.

Vstupní kritéria jsou:

 • Věk od 18 do 89 let
 • Věk od 8 do 17 let (pouze oblastech hl. město Praha a Brno a okolí)
 • Žádné akutní zdravotní potíže typické pro onemocnění COVID-19
 • Bez zvýšené teploty
 • Bez potvrzené diagnózy COVID-19
 • Trvalý/přechodný pobyt v ČR

Vlastní testování bude probíhat s výslovným souhlasem vyšetřovaného s účastí ve studii.

Sledovaná populace bude založena na populačním výběru osob v několika geografických oblastech ČR vybraných na základě  rozdílné dosavadní  aktuální  zátěže onemocněním COVID-19 a dále specifickou kohortou chronicky nemocných osob.

Seznam oblastí, ve kterých bude probíhat populační výběr:

 • Hlavní město Praha
 • Brno a okolí
 • Olomouc a okolí
 • Litoměřice
 • Litovel
 • Uničov

Doba trvání studie

Studie bude probíhat v období duben až květen 2020, vlastní testování osob bude probíhat přibližně 2 týdny.

Postup vyšetření

V odběrovém místě se zájemce prokáže kartičkou zdravotní pojišťovny, případně dokladem totožnosti.

Postup vyšetření je následující:

 • Změření tělesné teploty
 • Podání informací o projektu a odpovědi na případné dotazy
 • Vyplnění a podepsání Informovaného souhlasu a Souhlasu se zpracováním osobních údajů
 • Vyplnění krátkého dotazníku
 • Odběr kapilární krve z bříška prstu. Poznámka, ve městech Olomouc, Livovel a Uničov bude proveden odběr žilní krve namísto odběru kapilární krve
 • Vyšetření protilátek proti viru SARS-CoV-2 tzv. Rapid-test (výsledek bude znám do 20 minut)
 • Sdělení výsledku vyšetření
 • U osob s pozitivním výsledkem na přítomnost protilátek proběhne na místě
  • odběr vzorku biologického materiálu z nosohltanu pro vyšetření PCR, které potvrdí přítomnost viru SARS-CoV-2 (test na průkaz nukleové kyseliny koronaviru SARS-CoV-2). Pokud bude výtěr vyšetřovanou osobou odmítnut, bude tato osoba nahlášena  na Krajskou hygienickou stanici
  • doporučení protiepidemických opatření do doby, než bude znám výsledek vyšetření PCR. Pozn.: výsledek vyšetření PCR bude znám do 2 dnů. V případě negativního výsledku vyšetření PCR bude vyšetřenou osobu informovat o výsledku telefonicky pracovník laboratoře, která provedla vyšetření. V případě potvrzení přítomnosti koronaviru SARS-CoV-2 bude vyšetřenou osobu informovat pracovník příslušné Krajské hygienické stanice, který zároveň informuje nemocného o dalším postupu.


Použití RychloTestu na koronavirus COVID19 SARS-CoV-2 Ag VivaDiag™:

VivaDiag SARS-CoV-2 Ag Rapid Test slouží pro rychlou a kvalitní detekci antigenu nukleokapsidového protetinu SARS-Co-V-2 ze vzorku tekutiny odebraného z nosu a nebo z krku. Test je diagnostický pouze in vitro a slouží jen k profesionálnímu využití. Je určen pro klinické laboratoře a zdravotnické pracovníky a pro testování ve zdravotnických zařízeních.

Neslouží k domácímu testování!

VivaDiag SARS-CoV-2 Ag Rapid Test je založený na technologii imunotestu. Každá testovací sada má jednu linii monoklonární protilátky proti SARS koronaviru na detekční linii (T) a jednu anti-myší IgG polyklonální protilátku na linii kontroly kvality (C). Když se do jamky na platu přidá odebraný vzorek, bude reagovat se značenou protilátkou za vzniku komplexu, směs poté přejde přes membránu působením kapilár a integruje s detekovanou monoklonální protilátkou proti SARS koronaviru na detekčním řádku. Když vzorek obsahuje SARS-CoV-2 antigen, detekční čára bude fialově červená, což znamená, že antigen SARS je pozitivní. Jinak je výsledek testu negativní. Testovací sada obsahuje i kontrolní linii (C), která by měla být při všech platných testech zobrazena červeně. Když se kontrolní linie nezobrazí, je výsledek testu neplatný, ikdyž se objeví linie detekce.

Skladování a manipulace:

Zkušební sadu uchovávejte v chladu, na suchém místě mezi 2-30 °C. Uchovávejte mimo světlo. Expozice při teplotě, nebo vlhkosti mimo požadované podmínky může způsobit nepřesné výsledky. Používejte testovací sadu mezi teplotami 15 -30 °C a při vlhkosti v pásmu 10 – 90%.

Testovací sadu nepoužívejte po datu expirace, které je uvedené na fóliovém sáčku a krabici. Poznámka: Všechna data expirace jsou vytištěna ve formátu rok, měsíc, den.

Varovaní, bezpečnostní opatření a omezení

Výsledky testování na SARS-COV-2 by se neměly používat jako jediný podklad pro diagnostiku, nebo vyloučení infekce SARS, či na zjištění stavu infekce.

Negativní výsledky nevylučují infekci, zvláště u těch, kteří byli v kontaktu s virem. Na vyloučení infekce u těchto osob je třeba zvážit následné vyšetření pomocí molekulární diagnostiky a nebo CT.

Neotevírejte fólii testovací sady tak, aby obsah byl zbytečně vystaven působení vlivu zevního prostředí, dokud není sada připravená k okamžitému použití.

Nepoužívejte testovací sadu, pokud je poškozená, nebo je poškozen její obsah. Nepoužívejte testovací sadu opakovaně. S roztokem extraktu manipulujte opatrně, nedotýkejte se očí, nebo pokožky. Pokud dojde ke kontaktu roztoku s očima nebo pokožkou, tak je důkladně omyjte vodou. Nepoužívejte testovací sadu po datu expirace.

Pokud uživatel nemá zkušenosti s odebíráním vzorku a jeho manipulací, je doporučeno absolvovat osobní školení a poradu se zkušeným personálem.

Jako vzorek k testování použijte výtěr z nosu. Dobře si přečtěte instrukce, aby jste dosáhli co nejpřesnějších výsledků.

Při odběru a vyhodnocování vzorku použijte ochranné pomůcky, jako jsou laboratorní pláště, jednorázové rukavice a ochranné brýle. Po manipulaci se vzorkem si důkladně umyjte ruce.

Všechny součásti sady se považují za biologicky nebezpečné a mohou potenciálně přenášet infekční choroby z krevních patogenů a to i po vyčištění a desinfekci. Při likvidaci použitých testovacích sad dodržujte příslušná preventivní opatření a veškeré místní předpisy.

Odběr vzorku a manipulace s ním

Odběr vzorku

Vzorek výtěru z nosu: Je důležité získat co nejvíce nosního sekretu. Vložte sterilní tampón do jedné nosní dírky tak, že špička tampónu by měla být zasunutá až do 2,5 cm od vstupu do nosní dírky. Poválejte tampon 5x po sliznici vevnitř nosní dírky, aby jste se ubezpečili, že jste odebrali adekvátní množství vzorku. To stejné udělejte I v druhé dírce a použijte ten stejný tampón.

Manipulace se vzorky

Odebrané vzorky by se měly co nejdříve otestovat. Je nevyhnutelné dodržet správné metody odběru a přípravu vzorku.

Zkušební postup

Před testováním nechejte testovací sadu a extrakční roztok stabilizovat na teplotu 15-30 °C.

 • 1.Vytáhněte testovací sadu z uzavřeného fóliového sáčku a položte jej na čistý a rovný povrch.
 • 2. Opatrně odzátkujte uzávěr extrakční zkumavky naplněné extrakčním roztokem a položte ho do stojanu na zkumavky.
 • 3. Odebrání vzorku najdete v kapitole Odběr vzorku.
 • 4. Vložte sterilní tampón s odebraným vzorkem do extrakční zkumavky, ve které je již přítomný extrakční roztok. Koulejte tampónem se vzorkem nejméně 10 sec. v roztoku a tlačte jej proti spodní a bočním stěnám zkumavky. Při vyndávání přetočte tampón proti stěně extrakční zkumavky. Snažte se uvolnit co největší množství tekutiny z tampónu. Použitý tampón zlikvidujte v biologickém nebezpečném odpadu.
 • 5. Uzavřete kryt a odšroubujte uzávěr v horní části krytu.
 • 6. Naneste 3 kapky asi 60 extrahovaných vzorků do jamek pro vzorky.
 • 7. Výsledky testu odečítejte po 15 min. a nevyhodnocujte výsledek po 20 min.!

Poznámka: Nezaměňujte a nemíchejte extrakční roztok z různých šarží. S extraktem manipulujte opatrně, nedotýkejte se očí ani pokožky. Jakmile dojte k potřísnění očí či pokožky, důkladně je omyjte vodou. Při manipulaci s použitými materiály se prosím řiďte místními předpisy.

Interpretace výsledků

1.Pozitivní výsledek:

Objeví se řádek kontroly kvality C a detekční řádek T.

2. Negativní výsledek:

Zobrazí se jen řádek kontroly kvality C.

3. Neplatný vzorek:

Řádek kontroly kvality C se nezobrazí. Indikace testu je neplatná. Odeberte nový vzorek, udělejte nový test s novou testovací sadou.

Kontrola kvality

V testu jsou zahrnuté interní kontrolní postupy. Barevná čára v kontrolním řádku C je vnitřní procedurální kontrolou, která je založena na dostatečném množství odebraného vzorku a správné technice provedení testu. Kontrolní standardy nejsou s touto sadou dodávané, doporučuje se však, aby pozitivní a negativní výsledky byly vrámci dobré praxe testovány v laboratořích tak, aby se ověřila validnost testu.


Výkon

1.Hranice detekce

LORD pro rychlý test VivaDiag SARS byl stanovený pomocí zajištění inaktivované virusové kultury. Materiál byl dodávaný v koncentraci 8,65×10 stabilního roztoku určeného na odhad LOD testu, a to při použití přímého výtěru z nosu. Výchozí materiál byl obohacený o množství lidské nosové matrice získané od zdravých dárců s potvrzenou negativitou.

2. Klinická citlivost a specifičnost

Pomocí testu VivaDiag bylo testováno celkem 156 vzorků, kterými byly výtěry z nosu od asymtomatických pacientů. Výkonost testu VivaDiag se porovnávala s komerčně dostupným testem. Tabulka shrnuje specifiku citlivosti v porovnání s PCR testy. Test prokázal klinickou citlivost 82,26%

Křížová reaktivita

1.Křížová reaktivita

Nedošlo k žádné zkřížené reakci s potenciálně zkříženě reagujícími látkami vyjma SARS koronavirem.

křížová reakce se SARS koronavirem
žádná křížová reakce s potenciálně křížnými látkami
3. Studie endogenních a exogenních interferenčních látek: neexistují žádné interference pro potenciálně interferující látky, které jsou uvedeny níže.

3. Efekt vysoké háčkové vazby: kultivovaný virus SARS CoV-2 byl ponořený do vzorku. Virus SARS CoV-2 nevykazoval hook efekt na 8,65×10.

Testy na koronovirus pro samoplátce v praze

Social Follow

Vyzkoušejte našeho asistenta