Informace pro účastníky Studie kolektivní imunity SARS-CoV-2-CZ-Preval

Informace pro účastníky Studie kolektivní imunity SARS-CoV-2-CZ-Preval

Nejprodávanější zboží:

    
České roušky 50 ks České FFP2 respirátory Antigenní RychloTEST  Angigenní test ze slin  
České roušky a FFP2 respirátory


rousky.info – roušky a respirátory FFP3 skladem a ihned k dodání

Kdo se může zúčastnit této studie?
Vyšetření je určeno pouze pro osoby, které jsou zdravé, tj. nemají příznaky onemocnění horních cest dýchacích a ani dříve u nich nebylo potvrzeno onemocnění COVID-19, budou vyšetřovány dospělé osoby a speciálně v Brně a v Praze budou vyšetřovány i děti od 8 let.

K čemu vyšetření tzv. rapid testem slouží?
Rapid-testem se detekuje přítomnost protilátek proti viru SARS-CoV-2. Nelze jím detekovat časnou infekci, protilátky se objeví patrně po dvou týdnech od případné infekce.

Jak se dozvím o výsledku vyšetření na přítomnost protilátek proti viru SARS-CoV-2?
Výsledek Vám bude sdělen pracovníkem, který provedl odběr, přibližně do půl hodiny od zahájení testu.

Je možné, že se tímto vyšetřením přítomnost protilátek proti viru SARS-CoV-2 nerozpozná?
Přestože je citlivost nabízeného testu relativně vysoká, může dojít k situaci, že přítomnost protilátek proti viru není rozpoznána. Proto je velmi důležité, abyste bez ohledu na výsledek testu při výskytu příznaků onemocnění COVID-19 konzultoval(a) svůj zdravotní stav se svým praktickým lékařem nebo krajským hygienikem.

Je vyšetření bolestivé?
Pro vlastní vyšetření je třeba získat vzorek kapilární krve z bříška prstu. Při tomto odběru bude porušena celistvost kůže, vyšetření tedy může být mírně bolestivé.

Jak bude nakládáno s odebraným vzorkem?
Odebraný biologický materiál (kapilární krev) bude sloužit pouze pro účely vyšetření a bude po jeho vyhodnocení zničen a nebude uchováván.

Co se bude dít, pokud bude výsledek vyšetření na protilátky proti viru SARS-CoV-2 pozitivní?
V takovém případě budete vyzván k provedení stěru biologického materiálu z horních cest dýchacích na prokázání přítomnosti viru a budou Vám doporučena opatření pro zabránění šíření případné infekce do doby, než bude znám výsledek vyšetření (obdržíte informační letáček s dalším postupem). O výsledku tohoto vyšetření Vás bude informovat laboratoř, která vyšetření provede, nebo přímo krajská hygienická stanice. Pokud bude výsledek vyšetření ze stěru z horních cest dýchacích negativní, tak to znamená, že jste se s virem SARS-CoV-2 s největší pravděpodobností setkal(a) již dříve, ale již nejste nakažlivý(á) a není třeba dodržovat další zvláštní opatření. Pokud bude výsledek pozitivní, budete informováni o dalším postupu.

K čemu slouží odběr žilní krve v Olomouckém kraji?
Odebraný vzorek žilní krve bude zpracován v laboratoři a bude v něm zjišťována přítomnost protilátek anebo dalších znaků nemoci náročnějšími laboratorními metodami. K tomuto účelu bude Váš vzorek uložený v biobance Ústavu molekulární a translační medicíny LF UP a FNOL (ÚMTM) do jeho spotřebování. Případně odebraný vzorek kapilární krve bude sloužit pouze pro účely vyšetření a bude po jeho vyhodnocení zničen a nebude uchováván.

Budu muset vyšetření uhradit?
Ne. V rámci této studie je vyšetření zdarma.

Budu mít z účasti ve studii peněžní odměnu?
Za účast ve studii nedostanete žádnou peněžní odměnu.

Co se stane s výsledkem vyšetření?
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR) ve spolupráci s poskytovatelem zdravotních služeb, který provede vyšetření a povede k němu dokumentaci podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), studii vyhodnotí. Bližší informace k tomu jsou uvedeny na Souhlasu se zpracováním osobních údajů

Informace specifické pro osoby oslovené ČSÚ

Osoby z této skupiny budou telefonicky osloveny tazatelem ČSÚ s nabídkou účasti v této studii. Pokud projeví osoba zájem, bude tento kontakt předán Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR, který zašle zájemci krátkou textovou zprávu (SMS) s informací o možnosti absolvování vyšetření v rámci této studie a se zasláním čtyřmístného kódu, kterým se daná osoba (a s ní případně i ostatní členové domácnosti splňující věkovou kategorii v dané geografické oblasti) prokáže po příchodu na odběrové místo.

Soubor osob oslovených tazateli z Českého statistického úřadu (ČSÚ), tedy populačně plošná kohorta lidí omezená dostupností odběrových míst, bude představovat reprezentativní vzorek obyvatel definovaný v rámci populační kohorty, která se účastní pravidelných šetření ČSÚ.

Jedna odpověď

  1. Miroslav Blažek napsal:

    Dobrý den, dneska jsem požádal svého kardiologa o zasláni Pin Kódu na očkování proti COVIDU. Zaslal mi Pin Cód : VMKYQYFC , vyplnil jsem číslo pojištěnce. Ale stejně mě to nezaregistrovalo. Je mi 58 let a jsem rizikoví pacient. Prosím o informaci co mám podniknout. Děkuji

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *