Sčítání lidu 2021 formulář

Sčítání lidu 2021 formulář

ECOTEST SALIVA – antigenní test ze slin, vhodný na samotestování a testování ve firmách.

COVID Kalkulačka

Kdy se na vás dostane řada na očkování? Spočítejte si na COVID kalkulačce, jak moc si počkáte

Sčítání lidu 2021 formulář

sčítání lidu 2021
Sčátáni lidu 2021

Sčítání lidu 2021: Formulář lze vyplnit na internetu nebo v aplikaci

Sčítací formuláře

Při sčítání se zjišťují nejen základní údaje o osobách, domech a bytech, ale také údaje, které nelze zjistit jiným způsobem, protože nejsou evidovány v žádném informačním systému veřejné správy.

Formuláře

Sčítací list osobyDomovní listBytový list
  Nevyplněný vzor  Nevyplněný vzor  Nevyplněný vzor
  Vyplněný vzor  Vyplněný vzor  Vyplněný vzor
   
   
 

Ve sčítacích formulářích se již nezjišťovala vybavenost domácností osobním automobilem, telefonem či rekreačním objektem. Jediná otázka, týkající se tohoto tématu, byla na vybavenost domácnosti osobním počítačem a přístupem na internet. Ta však byla opodstatněná vzhledem k překotnému vývoji v této oblasti a vzhledem k možnostem, které využití internetu dává občanům, např. v komunikaci s úřady. Nezjišťovalo se přitom vlastnictví počítače konkrétní osobou ani počet počítačů v domácnosti.

Jedním z inovačních prvků sčítání v roce 2011 bylo využití dostupných administrativních zdrojů dat k předvyplnění sčítacích formulářů. Příslušná osoba pouze ověřila správnost údajů, případně je opravila a na formulářích vyplnila ty údaje, které nebyly předvyplněny. Tato inovace měla vést ke snížení administrativní zátěže respondentů.

Jak se sečíst

Sečíst se lze zcela bezkontaktně prostřednictvím internetu, nebo pomocí listinného formuláře. Bezpečně, jednoduše a bez kontaktu se sčítacím komisařem se můžete sečíst online od 27. 3. do 9. 4., a to na tomto webu nebo pomocí mobilní aplikace. Jde to odkudkoliv. Sečíst můžete nejen sebe, ale také celou rodinu.

Pokud se nesečtete online, musíte od 17. 4 do 11. 5. vyplnit listinný sčítací formulář. Získáte ho spolu s odpovědní obálkou od sčítacího komisaře nebo na kontaktních místech sčítání. Vyplněný formulář v obálce odevzdáte na poště nebo vhodíte do poštovní schránky.   Jak se přihlásím do online formuláře?  

K přihlášení použijte číslo platného osobního dokladu vydaného Českou republikou (občanský průkaz, cestovní pas nebo doklady vydané cizincům) a datum narození. Použít můžete také elektronickou identitu (eidentita.cz) nebo datovou schránku fyzické osoby. Dále postupujte dle uvedených pokynů.

Pro přístup k elektronickému formuláři prostřednictvím osobního dokladu musíte být evidováni v registru obyvatel a adresa obydlí musí být v databázi adres sčítání. Pokud nebudou identifikační údaje uživatele odpovídat datům zaneseným v registru obyvatel, jejž spravuje Ministerstvo vnitra, či bude zadána adresa, kterou aplikace neeviduje, není možno pokračovat ve vyplňování elektronického sčítacího formuláře. V tomto případě bude nutné sečíst se pomocí listinného sčítacího formuláře.

Do elektronického sčítacího formuláře se snadno přihlásíte například prostřednictvím tzv. bankovní identity, pokud vaše banka tuto službu nabízí. Stačí zvolit tuto možnost přihlášení přes eidentita.cz.

Bezpečně a jednoduše. Takovým heslem se letos budou řídit statistici při sčítání lidu. To začne o půlnoci z 26. na 27. března. Letos kvůli pandemické situaci proběhne primárně online pomocí elektronického formuláře nebo mobilní aplikace. Lidé však budou mít možnost využít také listinný formulář. Účast je ze zákona povinná nejen pro české občany, ale i pro cizince. 

Sečíst se lze od 27. března jednoduše z pohodlí domova bez kontaktu s jakýmkoliv úředníkem – elektronický formulář bude v termínu Sčítání 2021 zpřístupněn na webu Scitani.cz nebo v mobilní aplikaci Sčítání21. Ta bude dostupná na App Store i Google Play. Lidé mohou formulář vyplnit nejen za sebe, ale i za celou domácnost a své blízké.

„Český statistický úřad upravil podobu sčítání s ohledem na pandemickou situaci. V souladu s požadavky hygieniků byla přijata zásadní opatření, jež umožňují, aby sčítání proběhlo v řádném termínu, a to především bezkontaktně a bezpečně. Všechny tyto změny byly projednány a schváleny na zasedání Ústředního krizového štábu,“ uvedl předseda ČSÚ Marek Rojíček. Kdo se z jakýchkoliv důvodů nestihne „sečíst“ online, musí od 17. dubna vyplnit listinný formulář (vyplněný vzor formuláře ZDE). „I tento způsob odpovídá přísným protiepidemickým požadavkům. Sčítací komisař při roznosu formulářů pouze zazvoní a vyčká na váš příchod venku před vaším domem, podobně jako při doručování doporučených poštovních zásilek. Bezvýhradně přitom dodržuje aktuální hygienická opatření a bude vybaven respirátorem a dezinfekcí. Navíc má negativní test na koronavirus,“ sdělil Ondřej Škorpil, ředitel úseku rozvoj a technologie České pošty, která má tuto fázi sčítání na starosti. Vyplněný listinný formulář v odpovědní obálce lze do 11. května odeslat poštou nebo odevzdat na určených kontaktních místech. Sčítání se nevyhne ani cizincům žíjícím v Česku. Jde přibližně o 635 tisíc osob s cizím státním občanstvím s výjimkou diplomatů a těch, kteří budou v republice pobývat méně než 90 dnů. Formulář tedy nemusí vyplňovat zahraniční turista ani příbuzný, který je v ČR na návštěvě po dobu kratší než tři měsíce. Avšak například zahraničního studenta z programu Erasmus se Sčítání 2021 týká.

Listinné formuláře jsou k dispozici pouze v českém jazyce. Na vyžádání u sčítacího komisaře či na všech kontaktních místech sčítání však budou pro zájemce připraveny tištěné překlady, které poslouží jako pomůcka k vyplnění originálního formuláře v češtině. S vyplňováním sčítacích formulářů může všem zájemcům pomoci speciálně zřízené Kontaktní centrum Sčítání 2021. Je v provozu už od 12. března denně od 8 do 22 hodin, včetně sobot, nedělí i svátků na kontaktních linkách 840 304 050 a 253 253 683. Na kontaktní centrum lze pokládat dotazy také prostřednictvím e-mailu dotazy@scitani.cz  a chatu ve virtuální poradně Sčítání 2021. l Zdroj: https://www.denik.cz/z_domova/scitani-lidu-2021-formular-20210318.html

Sčítání lidu, domů a bytů 2021: jak bude fungovat elektronicky?

Sčítací formulář v nadcházejícím sčítání lidu, domů a bytů můžete vyplnit i online či v mobilu. Přihlásit se můžete přes NIA (včetně bankovní identity), přes datovou schránku, nebo jen s číslem osobního dokladu a datem narození.

Už tento týden, od půlnoci z pátku na sobotu (od 27. března 2021), začne nové sčítání lidu, domů a bytů. To poslední proběhlo před 10 lety, v roce 2011, a již tehdy byla významná část formulářů vyplněna a odevzdána elektronicky. Základem však tehdy ještě byly klasické listinné („papírové“) formuláře a potřeboval je i ten, kdo „sčítal“ elektronicky – našel na nich tzv. potvrzovací kód, přes který se teprve dostal k elektronickému formuláři s možností vyplnění. Tím se vlastně tehdy řešila identifikace a autentizace.

Doba ale pokročila a dnes je tomu naopak: základní je sčítání elektronickou cestou a vyplňování klasických „papírových“ formulářů je vlastně jen doplňkovým řešením pro ty, kteří elektronickou cestou jít nemohou, nechtějí, či to jen nestihli. A místo potvrzovacích kódů, dříve distribuovaných po papírových formulářích, dnes nastupuje elektronická identifikace a autentizace.

Změna je i v načasování celého sčítání: to nyní proběhne ve dvou etapách. Tou první bude vyplňování formulářů elektronickou cestou, v době od 27. 3. 2021 do 9. 4. 2021. Ten, kdo v této době nebude „sečten“ elektronicky, bude mít možnost – vlastně dokonce povinnost – vyplnit příslušný formulář „na papíře“. K tomu je určena druhá etapa, od 17. 4. do 11. 5. 2021.

Rozdílů oproti předchozímu sčítání je ale více. Zatímco tehdy se vyplňovaly až tři různé formuláře (Sčítací listy osoby, Bytový list a Domovní list), letos je formulář reálně jen jeden. Vzor jeho listinné podoby, i s nápovědou a vysvětlivkami, najdete zde. S tím souvisí i významná redukce v počtu otázek: zatímco před 10 lety jich bylo 47, letos jich je jen 23. A to díky tomu, že některé skutečnosti se v rámci sčítání již nezjišťují, zatímco jiné si statistici dokáží zjistit sami, z informačních systémů veřejné správy (například údaje o domech a bytech ze základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí, neboli tzv. RUIANu).

Tento článek ale není o tom, co se v rámci nadcházejícího sčítání zjišťuje, resp. jaké informace jsou získávány (to lze najít v již zmiňovaném vzoru listinného formuláře). Zde se budeme věnovat „proceduře“ – tomu, jak bude probíhat elektronická podoba sčítání, z pohledu tzv. respondentů. Neboli těch, kteří skrze vyplňování formuláře odpovídají na kladené otázky (proto respondenti, z latinského responsum pro odpověď). 

Jeden formulář vládne všem

Základní pojmy a vztahy, nutné k pochopení elektronického sčítání, si můžeme přiblížit pomocí následujícího obrázku. Jeho základem je sčítací formulář, o kterém již víme, že může mít i listinnou (resp. „papírovou“) podobu, se kterou se – v případě potřeby – pracuje až ve druhé etapě (od 17. 4. do 11. 5. 2021).

Zde nám ale jde o elektronickou podobu sčítacího formuláře, se kterou se pracuje v první etapě (od 27. 3. do 9. 4. 2021). Důležité je, že tento formulář existuje pouze v interaktivní online podobě – v tom smyslu, že jej můžete vyplňovat pouze online (tj. s funkčním přístupem k internetu) prostřednictvím browseru nebo mobilní aplikace (která bude dostupná pro Android a iOS na příslušných app storech). Nemůžete si takovýto formulář nějak stáhnout, vyplnit ho offline a pak zase nějak odeslat. Dokonce si nemůžete ani nějak uchovat opis (kopii) formuláře, který jste již vyplnili a odeslali. Důvodem má být hlavně obava o bezpečnost informací, aby se někde (třeba i na veřejně dostupných počítačích) „neválely“ zapomenuté formuláře s vyplněnými osobními údaji.

Z pohledu respondentů to možná je trochu méně pohodlné, ale má to významnou přednost i v tom, že formulář může být interaktivní (reagovat na zadávané údaje), může obsahovat interaktivní nápovědu (zde konkrétně jde o chatbot), a především může průběžně provádět nejrůznější kontroly. Při obrovském rozsahu sčítání, které zahrnuje celou populaci ČR, má každá dopředná eliminace chyb významný přínos a usnadňuje následné zpracování vyplněných formulářů.

I když si ale nemůžete sčítací formulář sami stáhnout a pracovat s ním offline způsobem, stále ho nemusíte vyplnit „na jeden zátah“. Vyplňování můžete (i opakovaně) přerušit, rozpracovaný formulář si nechat (na serveru) uložit a později se k němu zase vrátit – například pokud zjistíte, že nemáte k dispozici některé z požadovaných údajů, a potřebujete si je mezitím zjistit.

Jak si záhy ukážeme, konkrétní postup se trochu liší podle toho, jak se respondent přihlašuje.

Na vyplňování se mohou podílet i další osoby

Jeden a tentýž formulář můžete dokonce přenechat k dovyplnění další osobě. Tady si dopředu řekněme, že ve formuláři se vyplňují údaje o všech (sčítaných) osobách, které žijí ve stejném obydlí jako respondent (ne nutně ve stejné domácnosti). Ovšem respondent o nich nemusí vědět vše, co je potřeba vyplnit. Nebo tyto další osoby mohou chtít vyplnit údaje o sobě raději samy (z jakéhokoli důvodu). Třeba když několik studentů sdílí jeden pronajatý byt.

Tato možnost („dovyplnění“) má samozřejmě svá pravidla. Například to, že respondent musí alespoň vyjmenovat tyto další osoby (zadat jejich jméno a příjmení) a uvést i rok jejich narození. Pak může formulář odeslat i bez vyplnění požadovaných údajů o těchto dalších osobách a nechat dovyplnění na nich.

Po technické stránce to funguje tak, jak naznačuje následující obrázek: respondent, který založil a začal vyplňovat sčítací formulář, nechá vygenerovat odkaz na tento konkrétní (částečně vyplněný a již odeslaný) formulář. Jde o prosté URL, které může poslat příslušným dalším osobám jakkoli (např. mailem).

Příslušná další osoba pak využije tento odkaz k získání přístupu k částečně vyplněnému formuláři. Po prokázání své identity pak může pokračovat v jeho vyplňování za sebe a případně i za další (dosud nevyplněné) osoby. Z dříve vyplněných údajů, o obydlí i dalších osobách a jejich členění do domácností, přitom nevidí nic (kromě prostého výčtu spolubydlících osob pro možnost ověřit si, že dovyplňuje správný formulář).

Takováto možnost dovyplnění (elektronickou cestou) je dostupná v průběhu první etapy (od 27. 3. do 9. 4. 2021). Pokud ji příslušná osoba nevyužije, může to napravit (vlastně musí, vzhledem k povinné účasti na sčítání) ještě ve druhé etapě na listinné podobě formuláře.

Co popisuje sčítací formulář?

Konkrétní obsah sčítacího formuláře je již nad rámec tohoto článku (podrobněji viz zmiňovaný vzor listinného formuláře). Pro potřeby tohoto článku si pouze upřesněme to, co již naznačují výše uvedené obrázky. Tedy že sčítací formulář je jen jeden a „pokrývá“:

 • jedno obydlí (nejčastěji byt, rodinný dům, atd.)
 • všechny osoby, které v daném obydlí pobývají (viz „sčítané osoby“ na obrázku)
 • rozdělení osob do domácností

K tomu si dodejme, že „rozdělení do domácností“ je myšleno ve smyslu samostatného hospodaření. Tedy společné či oddělené „kasy“. Protože v jednom obydlí (např. dvougeneračním rodinném domě) mohou žít dvě generace, které hospodaří samostatně.

Dále: rozhodným okamžikem pro požadované údaje je půlnoc z 26. na 27. března 2021. Důležité také je, že sčítání nezkoumá „právní“ aspekt bydlení, ve smyslu místa, kde je někdo hlášen k trvalému či přechodnému pobytu. Uvádí se místo, kde skutečně pobývá.

Kdo a jak se musí sečíst

Nyní si již můžeme říci, kdo a jak by se měl stát respondentem a založit a začít vyplňovat elektronický sčítací formulář. Důležité je, že to nemusí být každý, kdo má povinnost „být sečten“ – což jsou všichni občané ČR s trvalým pobytem, ale i cizinci s pobytem nad 90 dnů (podrobněji přímo u zdroje).

Povinnost „být sečten“ skutečně neznamená, že by každý nositel této povinnosti musel být respondentem a musel založit (vytvořit) a vyplnit samostatný sčítací formulář. Zjednodušeně je to tak, že údaje o něm – jako o „sčítané osobě“ – se musí objevit v některém sčítacím formuláři. A to konkrétně v tom formuláři, který se týká jeho obydlí (ve kterém skutečně bydlí).

Elektronický sčítací formulář tak může založit (a respondentem se stát) kdokoli, kdo pobývá v konkrétním obydlí. Nejčastěji to bude jeden ze členů rodiny, který:

 • vyplní požadované údaje o obydlí
 • vyjmenuje všechny osoby, které žijí ve stejném obydlí
 • rozřadí vyjmenované osoby do jednotlivých domácností
 • uvede požadované údaje ke své osobě

Dále se respondent musí rozhodnout, zda sám vyplní požadované údaje i o dalších („sčítaných“) osobách z formuláře. Může tak učinit plně (tj. vyplnit všechny požadované údaje za všechny ostatní sčítané osoby), nebo jen částečně (vyplnit všechny údaje jen za některé osoby), nebo vůbec (nevyplňovat žádné údaje za žádné další osoby). V prvním případě pak může odeslat formulář jako „plně vyplněný“. V ostatních dvou případech jej také může odeslat – jako „částečně vyplněný“.

V případě částečně vyplněného formuláře platí to, co jsme si již naznačili výše: respondent může nechat vygenerovat odkaz na částečně vyplněný formulář a ten poslat dalším osobám k dovyplnění. Ti jej pak mohou (v průběhu první etapy, tj. do 9. 4. 2021) dovyplnit elektronicky. Pokud se tak nestane, mají povinnost tak učinit „papírovou cestou“ (na listinném formuláři).

Kde a jak začít?

Po této teoretické průpravě si již můžeme ukázat praktický způsob práce s elektronickým sčítacím formulářem z pohledu toho, kdo se ujme role respondenta.

Pokud se respondent vydá cestou webových stránek (tj. nikoli cestou mobilní aplikace), může začít na oficiálních stránkách letošního sčítání, na https://scitani.cz/, nebo na https://onlinescitani.cz. Odsud by (od 27. 3.) měla být dostupná možnost přihlášení ke sčítacímu formuláři v podobě dle následujícího obrázku.

Respondent má nyní tři možnosti přihlášení:

 • přes NIA
 • přes datové schránky (ISDS)
 • pomocí osobního dokladu

V případě volby „přes NIA“ je možné využít také tzv. bankovní identitu – díky tomu, že provozovatel služby (ČSÚ) je státním orgánem, viz minulý článek o omezeních bankovní identity. Požadována je úroveň „značná“, což znamená, že lze využít takové prostředky (pro elektronickou identifikaci), které mají tuto úroveň či úroveň vyšší. Nelze tedy použít (a není ani nabízena) možnost přihlášení přes ČSOB pomocí tzv. rychlého přístupu.

Rozsah předávaných údajů (o respondentovi) vidíte na následujícím obrázku: jde o jméno a příjmení, datum narození a typ a číslo osobního dokladu. Povšimněte si, že mezi údaji není nic o bydlišti, ačkoli by mohlo – ale to by bylo právě ono bydliště v právním slova smyslu („adresa pobytu“, uchovávaná v základním registru obyvatel), které však nemusí korespondovat s tím, na co se sčítání ptá: kde dotyčná osoba k rozhodnému okamžiku skutečně žije. Proto se místo pobytu nijak nepředvyplňuje, ale vyplňuje „ručně“.

V případě přihlašování přes datové schránky je tomu obdobně. Jen je třeba pamatovat na to, že zde musí jít o (vlastní) datovou schránku nepodnikající fyzické osoby (DS FO). Není možné využít (vlastní) datovou schránku podnikající fyzické osoby (DS PFO), stejně jako „profesní“ datové schránky (např. advokátů, daňových poradců atd.). Ani možnost přihlášení k jakékoli „nevlastní“ datové schránce (např. jako pověřená osoba či administrátor).

Zajímavá je možnost přihlášení jen pomocí osobního dokladu. To je „úniková možnost“ pro všechny, kteří nemohou (či jen nechtějí) využít jednu z výše popisovaných možností. Zde stačí uvést jen typ a číslo osobního dokladu a také datum narození. Server pak provádí kontrolu správnosti zadaných údajů.

Dalším možným výchozím bodem pro přihlášení bude dlaždice na Portálu občana, umožňující přímý proklik do sčítacího formuláře v roli (již přihlášeného) respondenta. 

Cesta přes Portál občana je pochopitelně schůdná jen pro toho, kdo se může k tomuto portálu přihlásit přes NIA (alespoň s úrovní „značná“). Není schůdná pro toho, kdo by se chtěl přihlásit jen pomocí svého osobního dokladu (ve výše popisovaném smyslu) či prostřednictvím datové schránky.

Co se stane, když se přihlásíte

To, co se stane po úspěšném přihlášení, může být závislé na předchozí aktivitě téže osoby. Hlavně kvůli výše popisované možnosti vrátit se k rozpracovanému, ale ještě neodeslanému formuláři.

Ukažme si proto nejprve, jak je to s ukládáním rozpracovaného formuláře: pokud jste právě přihlášeni pomocí osobního dokladu (tj. nikoli přes NIA či ISDS, ani přes Portál občana), musíte si pro uložení rozpracovaného formuláře sami zvolit a zadat vlastní heslo k této verzi formuláře. Jste-li právě přihlášeni přes NIA či ISDS, žádné heslo nezadáváte.  

Jde o určitou „kompenzaci“ toho, že při přihlášení pomocí osobního dokladu je uživatel autentizován (resp. jeho skutečně identita je ověřena) jen velmi slabě, pokud vůbec. Navíc je to spojeno s rizikem, že oprávněný uživatel (respondent), který si uložil rozpracovaný formulář, může své vlastní heslo zapomenout – a v takovém případě je pro něj rozpracovaná verze ztracena a musí začít vyplňovat celý formulář znovu. 

Důsledek pro přihlašování je pak ten, že když se respondent přihlašuje pomocí osobního dokladu, musí sám rozhodnout, zda se chce vrátit k dříve uložené rozpracované verzi formuláře (pokud existuje a pokud zadá správné heslo). Jinak začíná s novým (prázdným) formulářem.

Pokud se respondent přihlašuje pomocí NIA či ISDS, systém sám pozná, zda má, či nemá uloženou nějakou rozpracovanou verzi formuláře, a podle toho mu nabídne buď tu, nebo nový (prázdný) formulář.

Po úspěšném přihlášení (k novému a prázdnému formuláři) je uživatel stručně seznámen s tím, co ho čeká a co by měl udělat. K dispozici má i chatbot, se kterým se může poradit (ten je k dispozici i před přihlášením, aby pomáhal i s ním).

Jak se zadává obydlí?

Respondent, který začíná s novým formulářem, musí nejprve vybrat, zda bydlí v ČR (a pak bude vyplňovat údaje o příslušném obydlí), nebo zda žije v zahraničí (a pak vyplňování údajů o obydlí přeskakuje).

Připomeňme si, že údaje o obydlí (resp. o pobytu/bydlení k rozhodnému okamžiku) se nijak nepředvyplňují. Pokud jsou požadovány, respondent je musí uvést sám. K dispozici přitom má účinný našeptávač, čerpající z dat od RUIANu a dalších informačních systémů. Po zadání části adresy mu jsou nabídnuty celé konkrétní adresy připadající v úvahu a mezi nimi vybírá tu správnou.

Následuje ještě upřesnění, o jaký druh obydlí se jedná.

V případě bytů v bytových domech našeptávač dokáže nabídnout seznam bytů, mnohdy i s uvedením jejich vlastníků – a mezi nimi pak respondent jednoduše vybírá.

Kromě toho respondent odpovídá na řadu otázek ohledně samotného obydlí, například u bytu uvádí počet místností, velikost atd. Znovu si dovolím odkázat na vzor listinného formuláře, kde lze nalézt všechny kladené otázky.

Sčítané osoby a jejich rozdělení do domácností

Po úspěšném vyplnění údajů o obydlí (či jejich přeskočení u občanů ČR v zahraničí) následuje vyplnění údajů o osobách, které k rozhodnému okamžiku bydlely v daném obydlí.

Prvním krokem je vytvoření výčtu všech takovýchto osob. Přesněji: přidání dalších osob na příslušný seznam, protože na jeho prvním místě (a Osobou 1 ve smyslu listinného formuláře) je vždy respondent. Tedy ten, kdo se přihlásil, založil nový formulář a začal jej vyplňovat.

Jakmile je seznam úplný, následuje dotaz na to, zda všechny osoby tvoří jednu domácnost (chápanou ve smyslu společného hospodaření).

Pokud ne, musí respondent rozčlenit osoby na seznamu do jednotlivých domácností.

Vyplňování údajů o sčítaných osobách

Každá osoba, které se povinnost sčítání týká, by na konci celého sčítání měla být uvedena (jako sčítaná osoba) na jednom formuláři a požadované údaje o ní by měly být vyplněny. Jak jsme si ale již řekli, neznamená to, že když ji nějaký respondent uvede v seznamu sčítaných osob, že již on musí o ní vyplnit všechny požadované údaje. Může to řešit přes výše popisovaný odkaz a nechat dotyčnou osobu, ať si své údaje vyplní sama, elektronicky. Případně tak může učinit ještě prostřednictvím listinného formuláře, v rámci druhé etapy.

Pro možnost odeslání elektronického formuláře je ale nutné, aby respondent vyplnil požadované údaje alespoň o své vlastní osobě.

Pokud respondent vyplní údaje jen o sobě, bude odeslaný formulář pouze částečně vyplněný. Stejně jako v případě, kdy respondent vyplní údaje o sobě i o některých dalších osobách, ale nikoli o všech.

Jak naznačuje i předchozí a následující obrázek, vygenerovat odkaz na částečně vyplněný formulář lze až po odeslání tohoto formuláře.

Znovu si připomeňme, že jakmile je vyplněný formulář odeslán, již se nelze k jeho obsahu vrátit a měnit ho. Dokonce ani si ho nechat zobrazit či pořídit nějaký opis. Jedinou možností tak je udělat si nějaký screenshot ještě před odhlášením, kdy se nabízí možnost zobrazení vložených údajů.

A i ten, kdo získá odkaz na již odeslaný formulář, neuvidí nic z toho, co je v něm vyplněno – s jedinou výjimkou, kterou je prostý seznam sčítaných osob na tomto formuláři. Což by měli být lidé, kteří k rozhodnému okamžiku sdíleli společné obydlí. To aby si mohl zkontrolovat, že dostal odkaz na správný formulář.

Jaké údaje o sčítaných osobách se (před)vyplňují?

Na závěr se ještě stručně vraťme k tomu, jaké údaje se vyplňují u jednotlivých sčítaných osob. Jejich rozsah opět najdete nejlépe ve vzoru tištěného formuláře.

Zde si zdůrazněme, že jediný rozdíl mezi vyplňováním údajů o respondentovi (který je vždy první osobou na seznamu) a o ostatních osobách se týká jejich identifikačních údajů. Ve formuláři totiž musí být zadány takové údaje, které umožňují tuto osobu jednoznačně identifikovat. Konkrétně musí být zadáno buď její rodné číslo, nebo číslo (a typ) osobního dokladu a datum narození. ZDROJ https://www.lupa.cz/clanky/scitani-lidu-domu-a-bytu-2021-jak-bude-fungovat-elektronicky/ 

Sčítání lidu, domů a bytů 2021 v Česku

Sčítání lidu, domů a bytů 2021 v Česku se uskuteční podle Zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Účelem sčítání je vytvořit a zpřístupnit statistické informace za celé území České republiky o fyzických osobách, domácnostech, bytovém a domovním fondu k rozhodnému okamžiku sčítání. Provádí ho Český statistický úřad (ČSÚ), který také zpracovává ze sčítání získaná data a zveřejňuje výsledky ve formě statistických informací. Sčítání je povinné pro všechny obyvatele, včetně cizinců a občanů ČR žijících v zahraničí.[3][4] Sčítací formulář je v obou formách, online i listinný, dostupný v češtině, angličtině, němčině, polštině, romštině, ruštině, ukrajinštině a vietnamštině.[5] Kromě hlavní možnosti Sčítání přes webovou stránku ČSÚ také, podobně jako mnoho jiných států,[6][7] nabízí oficiální mobilní aplikaci pro Android a iOS na možnost vyplnit Sčítací formulář prostřednictvím chytrého mobilního telefonu.[8] Sčítání 2021 se uskuteční 100 let od prvního československého sčítání lidu 1921. Výrazně odlišné však bude i v porovnání s tím v roce 2011.

Sčítání 2021 začíná o půlnoci z 26. na 27. března 2021. Od tohoto okamžiku má každý možnost sečíst se jednoduše a bezpečně online prostřednictvím elektronického sčítacího formuláře. Ten bude zveřejněn na webu scitani.cz nebo v mobilní aplikaci Sčítání21. Elektronický sčítací formulář bude zpřístupněn od 27. 3. do 9. 4.

Kdo se nesečte online do 9. dubna, má zákonnou povinnost od 17. dubna do 11. května 2021 vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář.

V současném Sčítání 2021 statistici maximálně využili existující registry státní správy a zjišťují téměř o polovinu údajů méně než při minulém sčítání. Ptají se pouze na to, co nebylo možné převzít z informačních systémů státu. Vyplňovat se například vůbec nebudou formuláře za domy. Statistici také nebudou zjišťovat majetkové poměry ani se ptát na zdraví.

Sčítací formulář

Sčítací formulář pro domácnost se skládá ze dvou částí: z části s údaji o bydlení a složení domácnosti a z části za jednotlivé osoby.

Formulář pro fyzické osoby

Formulář pro fyzické osoby obsahuje nejprve otázky na místo obvyklého pobytu. Zjišťuje se nejen to k rozhodnému okamžiku sčítání, ale také rok před sčítáním a v době narození.

Další sada otázek směřuje k ekonomickým aktivitám a zaměstnání. Tyto informace spolu s údaji o vzdělání a věku poskytují podrobnější pohled na složení obyvatelstva v různých lokalitách a regionech a jsou využívány např. jako podklad při plánování a realizaci programů pro podporu zaměstnanosti, vzdělávání nebo naopak prevence nežádoucích jevů.

Sčítací formulář rovněž zjišťuje, kam a jak často lidé cestují do práce či do školy a jaké k tomu využívají dopravní prostředky. Ženy ve věku 15 a více let v rámci sčítání také vyplňují, kolik se jim narodilo dětí.

Otázka ohledně víry ve sčítání v roce 2011 byla kritizována jako zásah do soukromí, na základě čehož ve sčítání roku 2021 podle návrhu ve formuláři neměla být kolonka o náboženském vyznání. Při schvalování zákona o sčítání lidu, domů a bytů 2021 v Poslanecké sněmovně byla otázka na víru do zjišťování znovu zařazena (jako nepovinná). To samé se týká i zjišťování národnosti. Tato otázka má postupem doby s každým dalším sčítáním liberálnější parametry, je výlučně otázkou osobní volby, osobní identity a dobrovolnosti a již se zdaleka netýká jen jazyka, jak tomu bylo v minulosti. Odpověď na tuto otázku je možná, ale dobrovolná.

Formulář o bydlen

Do formuláře o bydlení lidé zaznamenávají způsob svého bydlení (např. byt v domě, rekreačním objektu, mobilním obydlí), zda bydlí ve vlastním či v nájmu, a základní parametry bytu, tedy podlahovou plochu, počet místností a polohu bytu v domě. Následují otázky na připojení na plyn a vodovod a na způsob vytápění a používané palivo. Poslední oddíl v této části formuláře pak zjišťuje počet osob v domácnosti a vztahy mezi nimi (např. otec, matka, děti, babička…).

Distribuce a sběr sčítacích formulářů

Vzhledem k epidemické situaci je vhodné, aby lidé v maximální míře využili možnost sečíst se online. Zákonnou povinnost tak mohou snadno splnit z domova bez nutnosti kontaktu se sčítacím komisařem nebo návštěvy kontaktního místa a významně tak omezí riziko přenosu nákazy. Pro případy, kdy se občan z jakéhokoliv důvodu online sčítání nezúčastní, má ČSÚ připraven dostatečný počet listinných papírových formulářů. Vzhledem k současné epidemické situaci připravil ČSÚ v součinnosti s Českou poštou a hlavní hygieničkou České republiky distribuci a sběr listinných formulářů tak, že dojde k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi sčítacími komisaři a obyvatelstvem. Distribuce formulářů do domácností bude probíhat od 10. dubna podobně, jako nyní probíhá doručování doporučených poštovních zásilek, při dodržování přísných hygienických pravidel (ochranné pomůcky, dezinfekce, fyzický kontakt primárně venku, minimalizace doby kontaktu). Vyplněné formuláře bude možné odeslat v předtištěné obálce prostřednictvím schránek České pošty nebo odevzdat na kontaktních místech Sčítání 2021.

Kontaktní místa

Jejich síť rovnoměrně pokrývá celé území České republiky a od 17. dubna do 11. května budou provozována za zvýšených hygienických požadavků na přibližně 800 vybraných pobočkách České pošty. Seznam kontaktních míst bude k dispozici na oficiálním webu sčítání 2021. Speciální přepážky budou označené logem sčítání 2021.

Bezpečnost

Sčítání 2021 využívá nejmodernější technologie a vysoké bezpečnostní standardy při sběru a zpracování údajů. Osobní údaje se zpracovávají pouze zákonným způsobem a pro zákonem stanovené účely. Nejsou nikomu poskytovány a jejich správcem je výhradně Český statistický úřad. Jakékoli nakládání s daty je důsledně dokumentováno a osobní data podléhají kompletní anonymizaci, vymazání a zničení. Zveřejňovány budou pouze souhrnné statistické výsledky, a to takovým způsobem, že z nich nebude možné dovodit vztah ke konkrétním osobám.

Výsledky

První výsledky Sčítání 2021 budou všem k dispozici na přelomu let 2021 a 2022.

Výstupy budou zveřejněny v uživatelsky přívětivé formě jako součást veřejné databáze ČSÚ. Uživatelé si budou moci vybrat z předdefinovaných datových sad a sestavit si výstupy podle vlastních požadavků. Výstupy budou jak tabulkové, tak i v podobě grafů, vše bude přehledné a jednoduché na ovládání a orientaci v zobrazovaných datech.

Postihy za nevyplnění

Vyplnění sčítacího formuláře je zákonná povinnost a nesplnění této povinnosti bude trestáno pokutou ve výši až 10 tisíc Kč.

Informace o sčítání lidu

Všechny informace o sčítání jsou zveřejňovány na internetových stránkách www.scitani.cz. ČSÚ bude o největší statistické akci informovat prostřednictví reklamy v televizi, na internetu a na sociálních sítích. Do všech poštovních schránek v ČR navíc přijde občanům leták s potřebnými informacemi.

 

5 Odpovědi

 1. Tomáš Suchánek napsal:

  Již delší dobu se uvádí
  1. podzemní podlaží – 1.PP
  1. nadzemní podlaží – 1.NP
  2. nadzemní podlaží – 2.NP
  a tak dále
  Pro názornost uvádím původní označení podlaží při kolaudaci v roce 1905
  – suterén – 1.PP
  – přízemí – 1.NP
  – mezipatro – 2.NP
  – 1. patro – 3.NP
  – atd
  Domnívám se, že jde o jednoznačné označení jednotlivých podlaží, tak nechápu proč se zase zavádí další nelogické označení podlaží
  Podotýkám, že jsem 40 let projektoval a současný můj věk je 88 let

 2. zetels kopen napsal:

  Zjistete si vsechny informace k ockovani proti koronaviru COVID19 na jednom miste. Je ockovani proti covid-19 povinne? A vsechny dalsi dotazy k ockovani proti koronaviru najdete zde.

 3. Ludvík Baborák napsal:

  Proč dělat z jednoduchých věcí složité.Plno keců okolo ale formulář kde to mám vypsat ne a ne najít.

 4. bela Misalko napsal:

  Prosim o formular scitani lidu

 5. Jaruška Kouřilová napsal:

  Kde proboha najdu prázdný formulář k vyplnění. Několik dní to zkouším.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *