Testování ve školách

Testování ve školách

Nejprodávanější zboží:

    
České roušky 50 ks České FFP2 respirátory Antigenní RychloTEST  Angigenní test ze slin  
České roušky a FFP2 respirátory

Testování školáku bude dvakrát týdně. Je rozhodnuto, jak se začnou žáci testovat stěrem z nosu

Seznam Zprávy získaly strategii návratu dětí do škol, kterou v pondělí schválila vláda, a také seznam výrobců testů, ze kterých se bude vybírat. Počítá pouze s antigenními testy, které se provádí výtěrem z přední části nosu.

Strategie, kterou vypracovalo Ministerstvo školství a v pondělí prošla vládou, se zabývá zatím jen návratem vybraných ročníků. Kdy se vrátí ostatní, bude záležet na tom, jak se systém testování osvědčí, a tedy zda nedojde ke zhoršení epidemické situace.

Jako první se v pondělí 1. března do školy vrátí žáci posledních ročníků středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol.

V druhé vlně od 8. března se obnoví praktické vyučování a praktická výuka na SŠ, VOŠ a opět i na konzervatořích.

Další týden, tedy v pondělí 15. března, se připojí k prvňákům a druhákům na základních školách konečně i deváťáci.

Podmínkou pro postupné otevírání škol je ale testování. To se bude týkat povinně a pravidelně všech žáků a zaměstnanců škol, které se v březnu otevřou. Pro vládu jde vlastně o pilotní období, kdy se bude ověřovat, jestli se díky testování podaří zamezit šíření nákazy covidem-19 mezi dětmi, pedagogy a nepedagogy.

To ale neznamená, že nebudou platit nadále režimová opatření. Ostatně Ministerstvo školství v materiálu, který mají Seznam Zprávy k dispozici, varuje před falešným pocitem bezpečí, který může testování vyvolat.

„Hlavním rizikem je falešný pocit bezpečí spojený s negativním testem, který může vést ke snížení ostražitosti a motivace pro dodržování dalších režimových opatření ve škole i mimo ni,“ píše se ve strategii, kterou schválila vláda.

Stěr z nosu je nejbezpečnější, říká ministerstvo

Pro toto pilotní období už Ministerstvo zdravotnictví (MZ) vybralo i metodu testování. Žáci podstoupí dvakrát týdně neinvazivní antigenní test, a to stěrem z nosu.

„Odběr z přední části nosu jako cesta k minimalizaci rizika uvolnění aerosolu při odběru v uzavřených prostorách škol,“ jmenuje materiál Ministerstva školství jednu z podmínek, kterou podle MZ musí test splňovat, aby mohl být použit ve školách během března.

Seznam Zprávám se podařilo získat také seznam testů, o kterých se uvažuje. Jde o celkem šest antigenních testů, z nichž Ministerstvo vnitra momentálně vybírá.

Testy, ze kterých Ministerstvo vnitra vybírá:

LAB MARK / STANDARDTM️ Q COVID-19 Ag Test (kat. č. 09COV31D). Výrobce: SD BIOSENSOR.

Siemens Healthcare, s.r.o. / CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen Test. Výrobce: Siemens Healthcare, s.r.o.

PanbioTM️COVID-19 Ag Rapid Test Device (Nasal). Výrobce: Abbott.

SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit. Výrobce: LEPU Medical.

I.Q. Structures – Smart Covid test. Výrobce: SG Diagnostics Pte Ltd.

Aidian Oy (dříve Orion Diagnostica) / BIOSYNEX COVID-19 Ag BSS. Výrobce: BIOSYNEX SWISS SA.

Pro úvodní fázi testování tak vypadávají všichni výrobci a dodavatelé, kteří nabízeli PCR testy. Ačkoliv Ministerstvo školství původně počítalo s tím, že středoškoláci podstoupí právě tuto spolehlivější formu testu. A to hlavě z toho důvodu, že podle řady studií (např. ECDC) je riziko šíření nákazy covid-19 vyšší na středních školách než na základních, kde se naopak s antigenními testy počítá už od začátku.

Proč ne antigenní testy ze slin?

Stejně tak nepřichází ale pro pilotní testování v úvahu ani testy ze slin. Podle Ministerstva zdravotnictví kvůli tomu, že by žáci nesměli před testem jíst ani pít a ve školách by se navíc mohl šířit infekční aerosol. Tenhle argument ale padá ve chvíli, kdy si školáci budou provádět test doma hned po probuzení. Takový systém pilotně zavedla třeba gymnázia v Olomouci nebo jedna mateřská a jedna základní škola na Praze 9.

Jedinou alternativou jsou ale i tak pro vládu testy stěrem z přední části nosu. Rozhodující ale bude, jak rychle mohou firmy testy dodat. Už v prvním březnovém týdnu jich bude potřeba 267 tisíc, do konce měsíce pak dohromady 3,6 milionu.

U LEPU testů, které favorizuje ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD), může být okamžité dodání obtížnější.

Jaké podmínky musí antigenní testy splnit

– Testy musí být vhodné pro použití v EU – C E IVD certifikace.

– Senzitivita udávaná výrobcem > 90 %.

– Specificita udávaná výrobcem > 97 %, tedy podmínky pro Ag testy obecně.

– Udělená výjimka Ministerstva zdravotnictví k použití testu jako zdravotnického prostředku in-vitro formou samoodběru bez asistence zdravotnického pracovníka.

– Odběr z přední části nosu jako cesta k minimalizaci rizika uvolnění aerosolu při odběru v uzavřených prostorách škol.

Zdroj: Realizace plošného a pravidelné testování na přítomnost viru covid-19 ve školách pro pilotní období.

Například česká firma QuickSeal tvrdí, že je schopna dodat čínské LEPU testy, které má v tuto chvíli na skladě pro své zákazníky a čeká na další pravidelnou dodávku testů. Může ale pro vládu část vyčlenit, otázkou je požadované množství. Do konce února pak může zajistit testy na první a druhý týden v březnu.

„Dnes (v pondělí, pozn. red.) mám zajištěnou u výrobce kapacitu testů na 26. února, kdy by byly nachystané u výrobce. Musel by se ale vyřešit transport,“ říká obchodní ředitel QuickSeal Michal Továrek.

Česko by tedy muselo poslat vládní letoun do Číny.

Podle harmonogramu schválené strategie musí ale dodavatel už od pátku začít rozvážet testy krajům, případně hasičům. Ti se postarají o to, aby se do konce února dostaly na všechny školy. Dodavatele vybírá Ministerstvo vnitra. Alespoň v úvodní fázi tak bude muset sehnat patrně jinou alternativu. Tedy aspoň pokud chce vláda dodržet nastíněný harmonogram a nejdéle do pátku 26. února doručit testy do všech obcí, kde se nachází střední školy.

Kdy se vrátí do škol ostatní žáci?

Jasný tak zatím je pouze výhled pro březnovou pilotáž. Na Ústředním krizovém štábu se ale v pondělí diskutovalo i o tom, jak by se mohlo v testování pokračovat. Pokud se během pilotního testování ověří, že je možné školy udržet v provozu bez většího rizika, do lavic by se měli začít vracet i žáci prvního stupně a následně všichni ostatní.

Několik zdrojů nezávisle na sobě Seznam Zprávám popsalo, že se do budoucna diskutuje o rozvolnění centrálního systému dodávek testovacích sad. Kraje, zřizovatelé nebo školy by si tak mohli rozhodnout, kterou metodu testování z nabízených možností využijí. Nemuselo by jít nutně o testy stěrem z přední části nosu.

Ostatně různé metody testování se už rozjely na řadě škol. Ministerstvo školství bude výsledky pilotáží sledovat a i podle toho se bude rozhodovat, jak bude testování probíhat v dalším průběhu školního roku.

Povinné testování ve školách je na hraně zákona, říkají právníci

Na jednu stranu je testování žáků logickým krokem, jak jim co nejrychleji umožnit, aby se mohli vrátit do lavic. Na tu druhou ale taková povinnost balancuje na hraně práva na zdraví a vzdělání.

Článek

„Jsem proti testování dětí ve školách, je to bolestivé a stresující, stačí, že musí celý den nosit roušky, které evidentně jsou k ničemu,“ odmítá testování svého čtrnáctiletého syna matka z Ústeckého kraje, ačkoliv by se nejednalo už o nepříjemný zákrok výtěrem z nosohltanu, ale pouze neinvazivní metodu.

Bez pravidelného testování se však žádný žák nemůže vrátit do školy. Takové jsou aspoň základní principy návrhu Ministerstva školství k obnovení prezenční výuky od třetích ročníků základních škol až po ty střední. Konkrétní strategii testování sice nyní zpracovává Ústřední krizový štáb pod vedením ministra vnitra Jana Hamáčka, předseda vládní ČSSD ale potvrdil, že testování povinné bude.

„Česko je zemí, která má minimálně v Evropě doma děti nejdéle. Naším cílem je tedy jejich návrat do škol zrealizovat. Nicméně musí probíhat bezpečně a za použití testů,“ popsal na tiskové konferenci Hamáček.Na otázku, zda je taková povinnost vůbec právně vymahatelná, už ale konkrétně neodpověděl.

„Pokud ten systém má mít smysl, tak není možné do prezenčního studia pustit někoho, kdo je pozitivní,“ řekl pouze ministr vnitra.

Tak jednoduché to ale není. Alespoň z pohledu legislativy a odborníků na zdravotnické a školské právo, které Seznam Zprávy oslovily.

„Zaprvé je potřeba vyhnout se situaci, kdy by se používaly takové testy, které jsou zdravotnickými prostředky, a v režimu, kdy je může používat pouze zdravotnický pracovník, ale přitom by se tato činnost nepožadovala po zdravotnících, ale třeba po učitelích,“ říká právník Ondřej Dostál.

Povolení pro samoodběr antigenních testů musí teprve Ministerstvo zdravotnictví schválit, zatím to tak, jak předpokládá návrh Ministerstva školství, možné není.

Pedagogům ani nepedagogům ale stejně nemůže takovou práci nikdo nařídit, ačkoliv plán Ministerstva školství počítá s tím, že zaměstnanci škol budou minimálně na sebetestování studentů dohlížet.

„Školský zákon nic takového neupravuje. Otázka tak je, jak by vůbec mělo testování probíhat a zda se na něm mají například podílet pedagogové a nepedagogové. Oni to ale nemají v popisu práce a část z nich se na tom zkrátka odmítne podílet,“ popisuje advokát a odborník na školské právo Pavel Vank.

S tím se ale pojí minimálně ještě jeden problém – právě učitelé nebo jiní zaměstnanci školy budou nakládat s citlivou informací o tom, jestli je někdo covid pozitivní.

Testování? Jedině pokud je to důvodné

Základní otázka je ale prostá – je možné podmínit plnění školní docházky pravidelným testováním na koronavirus?

„Naráží tady na sebe na jedné straně právo na zdraví a na té druhé právo na vzdělání. Podmínka s testováním je důvodná jedině tehdy, pokud by bylo dáno, že je nezbytná a přiměřená pro ochranu veřejného zdraví. Zároveň to musí mít oporu v zákoně,“ přibližuje Dostál.

Připodobňuje to k jiným infekčním nemocem. Pokud je žákovi diagnostikována kupříkladu žloutenka, do školy také nemůže. Stejně tak se bez zákonem daného očkování dítě nesmí účastnit některých vzdělávacích aktivit, například školy v přírodě.

Na druhou stranu, pokud má žák například po prodělání koronaviru vysokou úroveň protilátek, neexistuje důvod, proč by měl podstupovat testování.

Testy padnou zase na ředitele

Z pohledu vymáhání testování bude ale situace nejproblematičtější pro ředitele. A opět je to možné připodobnit k dalšímu aktuálnímu sporu, a to nošení roušek. Pokud žák opatření nedodržuje, z právního hlediska je pro ředitele velmi těžké mu to nařídit nebo ho ze školy vykázat.

„Ředitelé jsou v nezáviděníhodné pozici. Mimořádné opatření jim nařizuje, aby zajistili ve škole nošení roušek, ale nemají žádný nástroj, jak to vymáhat. Podobné to může být i v případě testování, a z mého pohledu to tak bude právně na hraně,“ popisuje Vank.

Jedinou možností pro žáky, jejichž rodiče je nenechají otestovat, bude individuální vzdělávací plán. S pokračováním distanční výuky pro část dětí Ministerstvo školství nepočítá. Ani to ale není neprůstřelným řešením. Pro schválení takové možnosti je nutné splnit celou řadu podmínek. Rodič žáka na druhém stupni totiž musí mít například pro domácí vzdělávání vystudovanou minimálně vysokou školu, nebo sehnat zástupce, který tuto podmínku splní a bude garantovat výuku dítěte.

ZDROJ: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/povinne-testovani-ve-skolach-je-na-hrane-zakona-rikaji-pravnici-141725

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *