Kdy se otevřou školy

Omezení pohybu

Obecné nařízení o omezení volného pohybu osob Dle bodu IV. vláda ČR nařizuje: 1. omezit pohyb na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených v bodech I a II, 2. omezit na nezbytně nutnou míru kontakty s jinými osobami než se členy domácnosti, 3. pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 2 osob, s výjimkou členů domácnosti, doprovodu podle bodu…
Více