Rychlý test na COVID-19 Koronavirus

Rychlý test na COVID-19 Koronavirus

NOVINKA nejlevnější rychlotest na COVID-19 RAPID ECOTEST s přesností 94,3% za 219 KčRYCHLOTEST KORONAVIRUS COVID-19 ECOTEST  

RYCHLOTEST KORONAVIRUS COVID-19 ECOTEST

KOUPIT Rychlotesty na koronavirus COVID-19.

RychloTest koronavirus COVID19 SARS-CoV-2 Ag VivaDiag™

 • Antigenní test
 • Rychlotest COVID-19 výsledek testu do 15 min.
 • Baleno po 25ks
 • Neinvazivní
 • Jednoduché použití
 • Praktický, není potřeba přístroj
 • Stabilní, s vysokou přesností
 • Levný test na koronavirus

Použití RychloTestu na koronavirus COVID19 SARS-CoV-2 Ag VivaDiag™:

VivaDiag SARS-CoV-2 Ag Rapid Test slouží pro rychlou a kvalitní detekci antigenu nukleokapsidového protetinu SARS-Co-V-2 ze vzorku tekutiny odebraného z nosu a nebo z krku. Test je diagnostický pouze in vitro a slouží jen k profesionálnímu využití. Je určen pro klinické laboratoře a zdravotnické pracovníky a pro testování ve zdravotnických zařízeních.

Neslouží k domácímu testování!

VivaDiag SARS-CoV-2 Ag Rapid Test je založený na technologii imunotestu. Každá testovací sada má jednu linii monoklonární protilátky proti SARS koronaviru na detekční linii (T) a jednu anti-myší IgG polyklonální protilátku na linii kontroly kvality (C). Když se do jamky na platu přidá odebraný vzorek, bude reagovat se značenou protilátkou za vzniku komplexu, směs poté přejde přes membránu působením kapilár a integruje s detekovanou monoklonální protilátkou proti SARS koronaviru na detekčním řádku. Když vzorek obsahuje SARS-CoV-2 antigen, detekční čára bude fialově červená, což znamená, že antigen SARS je pozitivní. Jinak je výsledek testu negativní. Testovací sada obsahuje i kontrolní linii (C), která by měla být při všech platných testech zobrazena červeně. Když se kontrolní linie nezobrazí, je výsledek testu neplatný, ikdyž se objeví linie detekce.

Skladování a manipulace:

Zkušební sadu uchovávejte v chladu, na suchém místě mezi 2-30 °C. Uchovávejte mimo světlo. Expozice při teplotě, nebo vlhkosti mimo požadované podmínky může způsobit nepřesné výsledky. Používejte testovací sadu mezi teplotami 15 -30 °C a při vlhkosti v pásmu 10 – 90%.

Testovací sadu nepoužívejte po datu expirace, které je uvedené na fóliovém sáčku a krabici. Poznámka: Všechna data expirace jsou vytištěna ve formátu rok, měsíc, den.

Varovaní, bezpečnostní opatření a omezení

Výsledky testování na SARS-COV-2 by se neměly používat jako jediný podklad pro diagnostiku, nebo vyloučení infekce SARS, či na zjištění stavu infekce.

Negativní výsledky nevylučují infekci, zvláště u těch, kteří byli v kontaktu s virem. Na vyloučení infekce u těchto osob je třeba zvážit následné vyšetření pomocí molekulární diagnostiky a nebo CT.

Neotevírejte fólii testovací sady tak, aby obsah byl zbytečně vystaven působení vlivu zevního prostředí, dokud není sada připravená k okamžitému použití.

Nepoužívejte testovací sadu, pokud je poškozená, nebo je poškozen její obsah. Nepoužívejte testovací sadu opakovaně. S roztokem extraktu manipulujte opatrně, nedotýkejte se očí, nebo pokožky. Pokud dojde ke kontaktu roztoku s očima nebo pokožkou, tak je důkladně omyjte vodou. Nepoužívejte testovací sadu po datu expirace.

Pokud uživatel nemá zkušenosti s odebíráním vzorku a jeho manipulací, je doporučeno absolvovat osobní školení a poradu se zkušeným personálem.

Jako vzorek k testování použijte výtěr z nosu. Dobře si přečtěte instrukce, aby jste dosáhli co nejpřesnějších výsledků.

Při odběru a vyhodnocování vzorku použijte ochranné pomůcky, jako jsou laboratorní pláště, jednorázové rukavice a ochranné brýle. Po manipulaci se vzorkem si důkladně umyjte ruce.

Všechny součásti sady se považují za biologicky nebezpečné a mohou potenciálně přenášet infekční choroby z krevních patogenů a to i po vyčištění a desinfekci. Při likvidaci použitých testovacích sad dodržujte příslušná preventivní opatření a veškeré místní předpisy.

Odběr vzorku a manipulace s ním

Odběr vzorku

Vzorek výtěru z nosu: Je důležité získat co nejvíce nosního sekretu. Vložte sterilní tampón do jedné nosní dírky tak, že špička tampónu by měla být zasunutá až do 2,5 cm od vstupu do nosní dírky. Poválejte tampon 5x po sliznici vevnitř nosní dírky, aby jste se ubezpečili, že jste odebrali adekvátní množství vzorku. To stejné udělejte I v druhé dírce a použijte ten stejný tampón.

Manipulace se vzorky

Odebrané vzorky by se měly co nejdříve otestovat. Je nevyhnutelné dodržet správné metody odběru a přípravu vzorku.

Zkušební postup

Před testováním nechejte testovací sadu a extrakční roztok stabilizovat na teplotu 15-30 °C.

 • 1.Vytáhněte testovací sadu z uzavřeného fóliového sáčku a položte jej na čistý a rovný povrch.
 • 2. Opatrně odzátkujte uzávěr extrakční zkumavky naplněné extrakčním roztokem a položte ho do stojanu na zkumavky.
 • 3. Odebrání vzorku najdete v kapitole Odběr vzorku.
 • 4. Vložte sterilní tampón s odebraným vzorkem do extrakční zkumavky, ve které je již přítomný extrakční roztok. Koulejte tampónem se vzorkem nejméně 10 sec. v roztoku a tlačte jej proti spodní a bočním stěnám zkumavky. Při vyndávání přetočte tampón proti stěně extrakční zkumavky. Snažte se uvolnit co největší množství tekutiny z tampónu. Použitý tampón zlikvidujte v biologickém nebezpečném odpadu.
 • 5. Uzavřete kryt a odšroubujte uzávěr v horní části krytu.
 • 6. Naneste 3 kapky asi 60 extrahovaných vzorků do jamek pro vzorky.
 • 7. Výsledky testu odečítejte po 15 min. a nevyhodnocujte výsledek po 20 min.!

Poznámka: Nezaměňujte a nemíchejte extrakční roztok z různých šarží. S extraktem manipulujte opatrně, nedotýkejte se očí ani pokožky. Jakmile dojte k potřísnění očí či pokožky, důkladně je omyjte vodou. Při manipulaci s použitými materiály se prosím řiďte místními předpisy.

Interpretace výsledků

1.Pozitivní výsledek:

Objeví se řádek kontroly kvality C a detekční řádek T.

2. Negativní výsledek:

Zobrazí se jen řádek kontroly kvality C.

3. Neplatný vzorek:

Řádek kontroly kvality C se nezobrazí. Indikace testu je neplatná. Odeberte nový vzorek, udělejte nový test s novou testovací sadou.

Kontrola kvality

V testu jsou zahrnuté interní kontrolní postupy. Barevná čára v kontrolním řádku C je vnitřní procedurální kontrolou, která je založena na dostatečném množství odebraného vzorku a správné technice provedení testu. Kontrolní standardy nejsou s touto sadou dodávané, doporučuje se však, aby pozitivní a negativní výsledky byly vrámci dobré praxe testovány v laboratořích tak, aby se ověřila validnost testu.

Výkon

1.Hranice detekce

LORD pro rychlý test VivaDiag SARS byl stanovený pomocí zajištění inaktivované virusové kultury. Materiál byl dodávaný v koncentraci 8,65×10 stabilního roztoku určeného na odhad LOD testu, a to při použití přímého výtěru z nosu. Výchozí materiál byl obohacený o množství lidské nosové matrice získané od zdravých dárců s potvrzenou negativitou.

2. Klinická citlivost a specifičnost

Pomocí testu VivaDiag bylo testováno celkem 156 vzorků, kterými byly výtěry z nosu od asymtomatických pacientů. Výkonost testu VivaDiag se porovnávala s komerčně dostupným testem. Tabulka shrnuje specifiku citlivosti v porovnání s PCR testy. Test prokázal klinickou citlivost 82,26%

Křížová reaktivita

1.Křížová reaktivita

Nedošlo k žádné zkřížené reakci s potenciálně zkříženě reagujícími látkami vyjma SARS koronavirem.

křížová reakce se SARS koronavirem
žádná křížová reakce s potenciálně křížnými látkami
3. Studie endogenních a exogenních interferenčních látek: neexistují žádné interference pro potenciálně interferující látky, které jsou uvedeny níže.

3. Efekt vysoké háčkové vazby: kultivovaný virus SARS CoV-2 byl ponořený do vzorku. Virus SARS CoV-2 nevykazoval hook efekt na 8,65×10.

Koronavirus test COVID-19 – rychlý test SARS-CoV-2 Ag VivaDiag™

Kompletní testovací kit umožňuje spolehlivé zjištění přítomnosti COVID-19 v těle.

 • RYCHLÝ – Výsledky jsou k dispozici za 15 minut, což umožňuje rychlou izolaci pacientů a minimalizaci potenciální infekce.
 • FINANČNĚ EFEKTIVNÍ – Testování lze provést bez nákladného laboratorního vybavení.
 • SNADNÉ POUŽITÍ – Test lze provést s veškerým vybavením, které je součástí kitu. Výsledky mohou být interpretovány vizuálně bez nutnosti drahé čtečky.
 • PŘESNÝ  – Naše spolehlivé testy produkují výborné výsledky v oblasti citlivosti a přesnosti, které přesahují standardy stanovené WHO, bez křížové reaktivity se sezónními koronaviry.
 • POUŽITÍ – Rychlotest SARS-CoV-2 Ag VivaDiag™ je určen pro kvalitativní detekci  antigenů z SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome associated Coronavirus 2).
 • SOUHRN – Nové koronaviry patří do rodu β. COVID-19 je akutní respirační infekční onemocnění. V současné době  jsou pacienti infikovaní novým koronavirem hlavním zdroje infekce; asymptomatičtí infikovaní lidé  mohou být také zdrojem infekce. Na základě současného epidemiologického šetření je inkubační doba  1 až 14 dní, nejčastěji 3 až 7 dní. Mezi hlavní projevy patří horečka, únava a suchý kašel. Nosní  kongesce, rýma, bolest v krku, myalgie a průjem byly pozorovány v několika případech. Standardní  doporučení pro prevenci šíření infekce zahrnují pravidelné mytí rukou, zakrývání úst a nosu při kašli a  kýchání. Vyhýbat se úzkému kontaktu s kýmkoli, kdo vykazuje příznaky onemocnění dýchacích cest,  jako je kašel a kýchání.
 • PRINCIP TESTU – Rychlotrst SARS-CoV-2 Ag VivaDiag™ je imunotest založený na  sendvičové metodě využívající dvě protilátky na membráně, je to kvalitativní test pro in vitro  diagnostiku. Kit je určen k detekci nukleokapsidového antigenu ze SARS-CoV-2 v nasofaryngeálním  výtěru nebo orofaryngeálním výtěru od pacientů s podezřením na pozitivní COVID-19. Antigeny  SARS-CoV-2 přítomné ve vzorku reagují s anti-SARS-CoV-2 protilátkou, kterou jsou potaženy částice  v testovací kazetě. Směs pak migruje vzhůru po membráně kapilárním působením a reaguje s protilátkou  potaženou v oblasti testovací linie. Pokud vzorek obsahuje antigeny SARS-CoV-2, tak v oblasti  testovací linie se objeví barevný pruh. Pokud vzorek neobsahuje antigeny SARS-CoV-2, tak v oblasti  testovací linie se neobjeví žádný barevný pruh, což indikuje negativní výsledek. Pro kontrolu celé  metody se v kontrolní linii objeví barevný pruh, což znamená, že byl přidán správný objem vzorku a  došlo k prosáknutí membrány.
 • SKLADOVÁNÍ – Kit skladujte při pokojové teplotě nebo v chladu (2-30 °C), nezmrazujte. Doba použitelnosti testu je 12 měsíců.
 • DŮLEŽITÁ INFORMACE: Test je určen pro profesionální použití. Není určen veřejnosti pro sebetestování. Provedením objednávky stvrzujete, že produkt určený výrobcem pro profesionální použití, bude použit výhradně zdravotnickým pracovníkem dle návodu k použití

Při velkoodběru nás kontaktujte pro individuální nabídku.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *